Skip to content

NFRD: проміжні підсумки

by admin on July 30th, 2020

ЄС оприлюднив аналіз відгуків, отриманих у відповідь на запит про надання коментарів та пропозицій з метою удосконалення Директиви з нефінансової звітності.
Експерти Делойт зазначають, що чиновники ЄС лишили поза увагою відгуки, які наполягали на глобалізації NFRD.

From → ESG, НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS