Skip to content

Рахівський крижень ПСБО: три кроки пошуку

by admin on September 28th, 2020

Понеділкове від доктора Серафікуса

Після публікації переліку гріхів укрбухзакону, деякі наші читачі висловилися щодо необхідності додати до цього переліку ще один гріх Закону про бухоблік – відсутність дозволу на незастосування вимог стандартів до несуттєвих статей.

Нам здається, що цей гріх виправлено на підзаконному рівні. Насправді такий дозвіл в системі ПСБО є. Просто треба знати, де його шукати.

Послідовність цитат буде дороговказом:

НПСБО 1 :

Крок 1.
Розділ ІІ п.4: «Підприємства можуть не наводити статті, за якими відсутня інформація до розкриття (крім випадків, якщо така інформація була в попередньому звітному періоді)…».

Крок 2.
Розділ ІV, п.2: “У фінансовій звітності обов’язково наводиться інформація, розкриття якої вимагають національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку або міжнародні стандарти фінансової звітності та/або інші нормативно-правові акти Міністерства фінансів України з питань бухгалтерського обліку.
3. Інформація, що підлягає розкриттю, наводиться безпосередньо у фінансових звітах або у примітках до фінансової звітності”.

Крок 3.
Розділ І п.3: «розкриття – надання інформації, яка є суттєвою для користувачів фінансової звітності»,
«суттєва інформація – інформація, відсутність якої може вплинути на рішення користувачів фінансової звітності. Суттєвість інформації визначається відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності та керівництвом підприємства».

Таким чином у звітності наводиться лише те, що є “інформацією до розкриття”, а в поняття “розкриття” включається тільки суттєва інформація. Отже несуттєва інформація не є “інформацією для розкриття”, і може не наводитись у фінзвітності

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS