Skip to content

Приватникам наказано подавати фінансові звіти

by admin on April 8th, 2011

ДКЦПФР рішенням від 01.03.2011 N 187 затвердила:
1) Положення про подання адміністративних даних емітентами з закритим(приватним) розміщенням цінних паперів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
2) Порядок заповнення електронних форм адміністративних даних емітентами з закритим (приватним) розміщенням цінних паперів, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Серед іншого встановлено, що емітенти закритих (приватних) розміщень повинні в складі річних даних подавати річну фінансову звітність.

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0395-11

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS