Skip to content

Професійна етика: ковід-виклики

by admin on October 27th, 2020

АССА оприлюднила доповідь про вплив пандемії на етичність бухгалтерії.

Виклики класифіковані за кільком групами. Йдеться зокрема про такі сфери бухгалтерського сьогодення

-Прийняття рішення, обмежене часом
-Дистанційна робота
-Зменшення чисельності персоналу
-Послуги з надання впевненості
-Збільшення шахрайств
-Етичне ставлення до постачальників

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS