Skip to content

“Валовість” витрат

by admin on December 21st, 2020

ДПС Харкова:
“Окремо зупинилась на прикладах типових порушень з боку платників податків. Зокрема виявлені порушення стосувались:
- завищення податкового кредиту по податку на додану вартість внаслідок проведення операцій по взаємовідносинам з платниками, які мають ознаки фіктивності (відсутні за юридичною адресою, не мають чисельності працівників, основних фондів, тощо);
- завищення валових витрат по вищезазначеним операціям, внаслідок чого занижується фінансовий результат до оподаткування по податку на прибуток”.

Цікаво, які періоди вони перевіряють? Чи вважається чинною стаття 102 ПКУ в Харкові :)

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS