Skip to content

ED/2019/7: філософія загального блага

by admin on January 19th, 2021

Проєкт Ради з МСБО «Загальна презентація та розкриття інформації» .

Ціни чи цінності?
Правила чи принципи?

Бухгалтерський антропологічний холізм від John Hughes:

«Правила» можуть бути ефективними в регулюванні певних видів поведінки, але вони не є достатнім способом колективного просування вперед до загального блага”.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS