Skip to content

ASU No. 2021-02

by admin on January 29th, 2021

FASB внесла зміни до підрозділу 952-606 Кодифікації, які надають можливість франчайзерам скористатися практичним спрощенням при визначенні контрактного зобов’язання.
Якщо підприємство вже застосовує підрозділ 606 Кодифікації, то зазначені зміни застосовуються до звітних періодів, що починаються після 15 грудня 2020 року.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS