Skip to content

Зміни в Порядку подання

by admin on April 29th, 2011

Постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. N 433 внесено зміни до Порядку подання
фінансової звітності.
Порядок доповнено таким текстом:

“Платники податку на прибуток подають органові державної
податкової служби:
квартальну фінансову звітність (крім підприємств, що
відповідно до Господарського кодексу України визнано
малими);
річну фінансову звітність.
Юридичні особи, що відповідають критеріям, визначеним пунктом
154.6 статті 154 Податкового кодексу України, подають
відповідним органам річну фінансову звітність, передбачену для
суб’єктів малого підприємництва.”

Терміни подання річної звітності скорочено: з 20 лютого до 9 лютого.

Окремо обумовлено строк подання фінансового звіту до податкових органів:
” Квартальна або річна фінансова звітність подається
підприємствами органові державної податкової служби у строки,
передбачені для подання декларації з податку на прибуток
підприємств”.

Коментар:
Схоже на те, що Кабмін суто механічно поєднав норми Податкового кодексу та Закону “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.
Звертаємо увагу на те, що Кодекс розрізняє режим подання фінзвітів з огляду на те чи є підприємством малим, чи ні.
Тоді як Закон розрізняє режим подання звітів за ознакою “нульовик” або не”нульовик”.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS