Skip to content

Кліматичні розкриття: крок за кроком

by admin on February 25th, 2021

Бізнес школа Адама Сміта та АССА підготували грунтовну доповідь про практику “кліматичного” звітування у видобувному секторі.

Голова SEC Алісон Херен Лі (Allison Herren Lee) виступила за оновлення та розширення “кліматичних” розкриттів публічними компаніями.
“Очікується, що ці кроки створять можливості для професійних бухгалтерів проводити незалежні оцінки надійності розкриття інформації, пов’язаної з кліматом”.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS