Skip to content

Доктор про оманливі МСФЗ-уявлення

by admin on March 10th, 2021

МСФЗ-кліше, властиві українським початківцям: точка зору пана Іхтоїма.

Вкотре про сумні особливості національної бухгалтерії:

“Погляньмо уважно на офіційну форму балансу, яку змушені заповнювати українські підприємства, що складають звітність за МСФЗ. Назви другого та третього розділів пасиву: «Довгострокові зобов’язання і забезпечення», «Поточні зобов’язання і забезпечення». Будь-яка притомна людина, яка не прогулювала уроків української в школі, подивившись на ці назви, скаже, що забезпечення не є зобов’язанням. Про це свідчить сполучник «і», наявний у зазначених лінгвістичних конструкціях. Не знаємо, які оцінки з української були в мінфінівських авторів цієї недолугої форми балансу, але факт залишається фактом: наші бухгалтери, будучи цілком притомними та грамотними людьми, масово попадають у цю лінгвістичну пастку.
У таких випадках важливо усвідомити той сумний факт, що в українському Мінфіні з логікою та грамотністю є серйозні проблеми, а тому їхні бухгалтерські витівки слід сприймати терпляче та зі співчуттям. Як дорослі люди сприймають дитяче розбишацтво”.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS