Skip to content

МСФЗ-примітки: перший етап революції

by admin on March 25th, 2021

РМСБО оприлюднила для обговорення проєкт внесення змін до МСБО 19 та МСФЗ 13. Запропоновані коригування повністю реструктуризують ті розділи стандартів, які регламентують розкриття інформації.
Таким чином Рада розпочинає імплементацію нової notes-парадигми, яка є максимально principle based.
Подивимось чи сподобається такий анархізм інституціональним інвесторам :)
Зауваження та пропозиції приймаються до 21 жовтня 2021 року.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS