Skip to content

Спрощення must go on

by admin on March 31st, 2021

РМСБО затвердила подовження терміну дії “ковідного” спрощення для орендарів.
Отже опція немодифікаційного обліку орендних знижок поширюватиметься на платежі, які належать до сплати до 30.06.22.
Відповідні зміни до МСФЗ 16 набудуть чинності з 1-го квітня.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS