Skip to content

US-GAAP: “гудвільне” спрощення

by admin on March 31st, 2021

FASB затвердила ASU No. 2021-03, яке надає приватним підприємствам та неприбутковим організаціям право не здійснювати постійний моніторинг подій, що можуть свідчити про зменшення корисності гудвілу. Достатньо тестування на дату балансу.
Зміни набули чинності перспективно з грудня 2019 року.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS