Skip to content

ICYMI:”САМи не повинні бути шаблонними”

by admin on March 31st, 2021

Нотатки з 15-ї щорічної аудиторської конференції Барух коледжу.
Цікаве обговорення проблеми формування САМ (критичних питань аудиту), які наводяться в звіті.
В середньому наразі такі проблемні питання фіксуються в кількості 1,7 на одну компанію. Це дуже делікатна сфера особливих викликів (especially challenging judgments) для топ менеджементу.
Провідні фахівці США діляться своїми думками.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS