Skip to content

Нові “консолідаційні” стандарти: досвід єврозастосування

by admin on March 31st, 2021

ESMA оприлюднила результати дослідження ефективності застосування IFRS 10, IFRS 11 та IFRS 12 в практиці звітування підприємств ЄС.
Загальна оцінка – задовільно.
В дослідженні звертається увага на ті аспекти звітування, які потребують подальшого удосконалення МСФЗ-стандартизації.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS