Skip to content
Tags

Стале інвестування

by admin on March 31st, 2021

CFA Institute започаткував нову рубрику на своєму сайті для розробки напрямку сталого інвестування та відповідного фінансового аналізу.
“Є три найважливіші елементи сталого інвестування:
-Стале інвестування є доповненням до теорії управління активами і не означає відмову від основних концепцій.
-Стале інвестування розвиває глибші уявлення про те, як буде створюватися вартість у майбутньому, використовуючи міркування ESG.
-Стале інвестування враховує різні зацікавлені сторони, що відповідає тому, як компанії розвиваються”.

From → ESG

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS