Skip to content

Зобов’язання: модифікація в UA-GAAP

by admin on April 5th, 2021

Ольга Значкова в “Професійному бухгалтері” публікує статтю, присвячену ПСБО-обліку модифікації кредитної заборгованості.

“Отже, в момент, коли кредит стає довгостроковим, необхідно вперше застосувати дисконтування. Як це зробити? Прямо ця ситуація у нацстандартах не розглядається. Проте можна скористатися аналогією із п. 23 НП(С)БО 13 щодо обміну борговими інструментами.

ПОРАДА. Для того щоб уникнути можливих непорозумінь із контролерами у разі, коли стандарти не надають прямих вказівок щодо обліку, радимо обліковий підхід та аналогії, що використовуються, прописувати в обліковій політиці підприємства.

Тож будемо розглядати наведену ситуацію як обмін наявного фінансового зобов’язання на інше фінансове зобов’язання з новими умовами”.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS