Skip to content

ЕSMA: підсумки

by admin on April 6th, 2021

ESMA оприлюднила звіт про свої регуляції та спостереження за євроемітентами впродовж 2020 року.

От, наприклад, дані щодо запровадження КТМФЗ 23:
Лише 14% емітентів представили невизначені податкові зобов’язання чи активи як окремі позиції у балансах. Більше половини інших емітентів у цій сфері розкрили їх суми в примітках.
Майже 90% емітентів, які повідомили про те, що є ймовірним, що податковий орган прийме невизначений податковий підхід (50% емітентів у вибірці), розкрили потенціальний вплив невизначеності як умовне зобов’язання.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS