Skip to content

Делойт проти

by admin on April 15th, 2021

Делойт категорично не погодився з висновками, викладеними в попередньому РПД щодо складу витрат на продаж при оцінці чистої вартості реалізації (ЧВР) запасів.
У лютневому TAD Комітет з тлумачень відзначив, що він:
- не бачить необхідності у окремому тлумаченні цього питання,
- віддає перевагу “широкому” підходу до тлумачення складу відповідних витрат.
З обома висновками сперечаються експерти Делойт. Вони наполягають на важливості проблеми, і необхідності офіційного тлумачення відповідних вимог МСБО 2. Крім того, вони висловлюють позицію, що при оцінці ЧВР до уваги слід брати лише додаткові (incremental) витрати на реалізацію.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS