Skip to content

Ставкове плавання

by admin on May 7th, 2021

Ольга Значкова в “Професійному бухгалтері” №21-22 пише про ПСБО-облік позик з плаваючими ставками.

“Оскільки НП(С)БО не регламентують, яка ставка дисконтування має застосовуватися при розрахунку теперішньої вартості, це необхідно визначити в обліковій політиці компанії. Поширеною практикою є посилання на норми МСФЗ.

ПОРАДА. Для того щоб уникнути можливих непорозумінь із контролерами у разі, коли стандарти не дають прямих вказівок щодо обліку, радимо обліковий підхід та аналогії, що використовуються, прописувати в обліковій політиці підприємства.

Так, МСФЗ 9 вимагає застосовувати в обліку фінансових інструментів ефективну ставку відсотка”.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS