Skip to content

Орендна індексація

by admin on June 1st, 2021

Ще один відтінок МСФЗ 16.
Про інфляційну індексацію орендної плати – від одного з найкращих професійних публіцистів.

“експерти навели приклад оцінки зобов’язання з оренди, коли первісна орендна ставка буде щорічно збільшуватися на зміну ІСЦ за попередні 12 місяців.
Цікаво, що, судячи з усього, вони розглядають усю річну ставку орендної плати (з урахуванням інфляційного приросту) як змінний орендний платіж, який залежить від ІСЦ. Ми ж навели її в нашому прикладі як комбінацію фіксованого платежу та змінного орендного платежу, який визначають на основі ІСЦ.
Власне, будь-який із підходів має забезпечити однакову оцінку орендного зобов’язання. Проте можуть бути відмінності під час розкриття інформації в примітках до фінансової звітності”.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS