Skip to content

ТAI аудит: пора починати

by admin on June 3rd, 2021

АССА приєдналася до ініціативи запровадження спеціального TAI-аудиту використання фондів, витрачених на підтримку суспільства під час пандемії.

ТАІ – transparency, accountability and inclusiveness (прозорість, підзвітність та залученість).

Загальний гайд з ТАІ-аудиту для вищих аудиторських установ.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS