Skip to content

IFRIC: попередні висновки

by admin on May 18th, 2011

Комітет з інтерпретацій МСФЗ провів в Лондоні засідання 5-6 травня 2011 року.

Серед іншого розглядалися проблеми:
- тлумачення МСБО 16 в частині обліку витрат на розчищення ( stripping costs) в стадії шахтного виробництва,
-тлумачення МСБО 16 та МСБО 38, коли ціна на необоротні активи є умовною (contingent pricing), та змінюється після визнання зобов’язань з придбання таких активів.

Також Комітет попередньо вирішив не розглядати проблеми обліку тестування основних засобів, яке необхідне для введення активів в експлуатацію.
Комітет рекомендував включити в проект річного удосконалення ( Annual Improvements) МСФЗ 2010-2012 наступні питання:
- узгодження розкриття даних про сегментування (IFRS 8 Operating Segments—reconciliation of segment assets in IFRS 8),
класифікація сум капіталізованих відсотків в звіті про рух грошових коштів (IAS 7 Statement of Cash Flows—classification of interest paid that is capitalised as part of the cost of an asset),
- модель переоцінки та пропорційна переоцінка ( IAS 16 Property, Plant and Equipment—revaluation model and proportionate restatement). Комітет піддає сумніву адекватність моделі переоцінки накопиченої амортизації, що описана в параграфі 35(a) IAS 16.
Крім того, наразі в роботі Комітету знаходиться розробка тлумачення терміну “передання, що триває” ( continuous transfer), згаданого в IFRIC 15.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS