Skip to content

“Аудитор повинен мати добру репутацію”: три і більше разів або двічі протягом року

by admin on June 8th, 2021

“добра репутація аудитора – репутація, за якої протягом двох років поспіль до аудитора не застосовувалося стягнення три і більше разів або не накладалися адміністративні стягнення за порушення вимог цього Закону двічі протягом року”

Драфт змін Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS