Skip to content

Аудит оцінок

by admin on June 9th, 2021

АІСРА затвердив зміни до регламенту аудиту облікових оцінок, зроблених за допомогою спеціалістів та посилань на цінові котирування при визначенні справедливої вартості фінансових інструментів.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS