Skip to content

ESG: SEC <- AICPA, CAQ

by admin on June 15th, 2021

Центр якості аудиту та Американський інститут сертифікованих громадських бухгалтерів подали свої відгуки на запит Комісії з цінних паперів щодо розкриття компаніями ESG-інформації.
Аудиторські регулятори в цілому підтримали ідеї впорядкування сталої звітності.
Зауважимо, що фахівці AICPA окремо наголосили на тому, що складання ESG- звітності має бути економічно виправданим (cost-effective) для користувачів.
Також важливо, що експерти Інституту послалися на перспективи відповідної стандартизації в рамках Фундації МСФЗ.

Джерело

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS