Skip to content

СРО бухгалтерів – “етична” фільтрація

by admin on June 17th, 2021

Валентин Хохлов, CFA, голова комітету з етики та корпоративного управління CFA Society Ukraine:
“Не держава, а саморегульована організація бухгалтерів України має встановити стандарти професійної поведінки та ухвалити кодекс етики. Саме вона, а не органи державної влади, повинна розглядати етичні порушення та накладати дисциплінарні стягнення за порушення професійної етики. Законодавче регулювання цих питань — неправильний та шкідливий шлях!”

Андрій Твердомед:
“Закон може вимагати, щоби бухгалтери підприємств, що становлять суспільний інтерес (як мінімум, а краще бухгалтери підприємств, які складають фінансову звітність за міжнародними стандартами), мали статус професійного бухгалтера, тобто були членами ФПБАУ“.

Джерело

From → Дайджест

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS