Skip to content

Які аудитори, такі й висновки

by admin on May 24th, 2011

Державно-цінно-паперові комісіонери врешті взялися за аудиторів, які дискредитують професію. Сподіваємось, що жорсткі заходи впливу на перевертнів сприятимуть підвищенню довіри до звітів.

Офіційна інформація виглядає так:

“На засіданні Комітету ДКЦПФР (Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку) з питань моніторингу, звітності, розкриття інформації та пруденційного нагляду на фондовому ринку, яке відбулося 18 травня 2011 року, були обговорені питання щодо покращення якості підготовки аудиторськими компаніями висновків та їх відповідності встановленим стандартам і вимогам нормативних актів ДКЦПФР у цій сфері.

Так, було розглянуто інформацію, підготовлену Департаментом моніторингу фондового ринку, щодо аудиторів та аудиторських фірм, які допускають порушення вимог нормативно-правових актів ДКЦПФР з питань підготовки аудиторських висновків. В першу чергу, це стосується ряду торговців, які за результатами звітного року подали до Комісії аудиторські висновки у складі річних звітів, в яких певними аудиторами допущені порушення вимог, встановлених Комісією.

Як повідомив керівник Комітету, член Комісії Микола Бурмака, на засіданні Комітету було прийнято рішення направити зазначені аудиторські висновки до Аудиторської палати України для розгляду на предмет якості та вжиття, у разі необхідності, дисциплінарних заходів. На засіданні Комітету також був присутній представник Аудиторської палати Олексій Гачковський, який підтримав стурбованість Комісії низькою якістю окремих аудиторських звітів, які надаються до ДКЦПФР.

Комітетом вирішено регулярно розглядати на своїх засіданнях питання якості аудиторських висновків з метою, у тому числі, і прийняття рішення щодо виключення з реєстру аудиторів та аудиторських компаній, які провадять свою діяльність з порушенням законодавства на фондовому ринку”.

http://www.ssmsc.gov.ua/%28X%281%29S%28wlhbfrytjfs2y1fupglivs45%29%29/ShowArticle.aspx?ID=5663

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS