Skip to content
Tags

Довідник принца

by admin on July 16th, 2021

Ініціатива принца Валійського “Бухоблік за сталість” (Accounting for Sustainability – A4S) опублікувала загальний огляд систем сталого звітування.
Цей довідник класифікує основні стандартизаційні бази та виокремлює ключові засади їхнього функціонування.
Вельми корисно для тих, хто розпочинає знайомство з нефінансовим звітуванням.

From → ESG

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS