Skip to content

Рекомендовано вченою радою Національної академії внутрішніх справ

by admin on July 19th, 2021

“Прикладом доходів майбутніх періодів можуть служити нараховані відсотки за фінансові інвестиції, що відносяться як до звітного, так і до майбутнього облікового періодів“.

Це цитата з підручника “Судова бухгалтерія”, за яким навчаються судово-бухгалтерські експерти, що потім пишуть для суду висновки щодо правильності чи неправильності ведення бухобліку на підприємстві.

зай гезунд
Іхтоїм Dr.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS