Skip to content

Пандемія: вплив на бухгалтерську професію

by admin on July 20th, 2021

Як бухгалтеру звести “ідеальний місток” між доковідним та постковідним світом?

Шість академістів з чотирьох країн – вичерпний огляд досліджень щодо впливу спалаху covid-19 на найважливіші аспекти бухгалтерської діяльності.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS