Skip to content

ДКЦПФР: МСФЗ вже тут

by admin on June 21st, 2011

В листі ДКЦПФР від 06.06.11 вказано, що вимога про додаткове розкриття інформації на основі МСФЗ поширюється на всі публічні акціонерні товариства без виключення.

В листі ДКЦПФР від 27.05.11 р. зазначено, що ПАТ повинні розкрити інформацію за МСФЗ не пізніше 30.04.12 . При цьому ретроспективна інформація передбачає перерахунок залишків на 01.01.2010 р.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS